1 2


วิธีการทำงาน

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

 

1.ให้ลูกค้าของท่าน ส่งหน้าตารางกรมธรรม์ชั้น 1 มาให้ท่านทาง Line

2.ส่งตารางกรมธรรม์ให้พนักงานเช็คเบี้ยทาง Line แล้วแจ้งพนักงานว่า ” ช่วยเช็คเบี้ยประกันชั้น 1 ถูกๆให้สัก 3-4 บริษัท

3.พนักงานจะส่งใบเสนอราคามาให้ท่านทาง Line (pdf flie)

4.ส่งใบเสนอราคาต่อให้ลูกค้า

5.เมื่อลูกค้าเลือกบริษัทแล้ว มีวิธีการชำระเงิน 3 รูปแบบ ดังนี้

         5.1. โอนเงินเข้าบริษัทประกัน แล้วให้ลูกค้าถ่ายสลิปการโอนส่งมาให้ท่าน

         5.2. ตัดบัตรเครดิต (โดยขอเอกสารตัดบัตรที่พนักงานคนเดิม พนักงานจะส่งมาให้ท่านทาง Line) ท่านส่งต่อให้ลูกค้า ปริ๊นออกมากรอก

                แล้วส่งกลับมาที่ ท่าน และให้ลูกค้าถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และ หน้าบัตรเครดิต ขีดคร่อมเขียนว่า ” ใช้ชำระเบี้ยประกัน

                รถยนต์ทะเบียน………….เท่านั้น ” ส่งมาด้วย

         5.3. ผ่อนบัตรเครดิต 0 % (โดยขอเอกสารตัดบัตรที่พนักงานคนเดิม พนักงานจะส่งมาให้ท่านทาง Line) ท่านส่งต่อให้ลูกค้า

                ปริ๊นออกมากรอกแล้วส่ง กลับมาที่ท่าน และให้ลูกค้าถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และ หน้าบัตรเครดิต ขีดคร่อมเขียนว่า

                ” ใช้ผ่อนเบี้ย ประกันรถยนต์ทะเบียน………….เท่านั้น ” ส่งมาด้วย

6.นำเอกสารหลักฐานการชำระเงินของลูกค้า ในข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 ส่ง Line ให้พนักงานเช็คเบี้ยคนเดิม เพื่อแจ้งงานเข้าระบบ และแจ้งพนักงานด้วยว่า ส่ง กรมธรรม์ที่ลูกค้า